How does Reme)sense work


afgesleten tandglazuur
terugtrekkend tandvlees


Oorzaken van afgesleten tandglazuur:

• Tanderosie door consumptie van zuren zoals wijn, cola, appels, …
• Abrasie door poetsen met een harde tandenborstel en/of schurende tandpasta's.
• Tandenknarsen
• Droge mond waardoor zuren niet geneutrasilseerd worden.
• Tandfracturen.


Oorzaken van terugtrekkend tandvlees:

• Ouderdom
• Niet goed of te hard poetsen
• Overdreven flossen
• Tandplak en bacteriën
• Gingivitis


Fortunately a new remedy for sensitive teeth is available now:The Reme)sense double-tray and 8 foam strips offer the perfect solution for sensitive teeth. The unique Reme)sense foam strip formula protects the tooth neck against painful exterior stimuli in just a few minutes. By forming a protective layer in the dentinal tubuli, which transmit pain stimuli to the tooth nerve, the teeth sensitivity is treated for an extensive period of time. The foam strips, which are placed in the tray for the treatment, are soft, feel comfortable and are easy to apply accurately on the sensitive areas. Unlike the traditional toothpastes for sensitive teeth, Reme)sense relieves painfully sensitive teeth after just one single treatment. The Reme)sense kit will protect you up to four months against sensitive teeth when applied for 10 minutes (once a month). Sensitive teeth are over and done with when you use Reme)sense!


WHAT ARE THE ADVANTAGES OF reme)sense?

• One application, immediate result, once a month
• Easy to use
• Non-abrasive treatment:
  double tray + soft foam strips
• Quick: 10 minutes per application
• Results up to 4 months


VOOR
NA


Kaliumoxalaat valt uiteen in kaliumionen en oxalaat:


• Oxalaat slaat neer en blokkeert de tubuli:
Door de relatief lage pH van de foam strips, laat het tandglazuur calciumonen vrij. Ze zullen reageren met het oxalaat en een beschermingslaag vormen in de dentinetubuli.
• Kaliumionen hebben desensibiliserende eigenschappen:
Ze dringen door tot in de tandzenuw en onderbreken de neurotransmitter aan de synaptische kloof. Hierdoor kunnen er geen pijnprikkels naar de hersenen verzonden worden.